Yetkinlik Yapısı ve Olgunluk Modeli

Bu link altındaki bilgiler ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

YETKİNLİK YAPISI VE OLGUNLUK MODELİ

Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0 “Teknolojideki Hızlı İlerlemeler Ekonomimizi ve Toplumu Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” raporuna göre:

Akıllı Şehirler ne olmak istedikleri konusunda net bir vizyona ve bu amacı gerçekleştirmek için bir stratejiye sahiptir. Değişimi tek başına teknolojinin sürüklemesine karşı, etkili bir denge oluşturmak için net bir vizyon gereklidir.

Her bir kent kendi güçlerine, zorluklarına ve olanaklarına sahiptir. İki şehir hiçbir zaman aynı değildir. Akıllı şehir teknolojinin ve sosyal inovasyonların gücünü kendi yararına kullanarak mevcut güçlerini arttırmak, süregelen zorlukları çözümlemek ve imkanları devreye alarak yeni başarılar kazanmak için kullanır. Net bir ekonomik ve sosyal vizyona sahip olmak kentin enerjisini ve kaynaklarını yalnızca kısa vadede değil uzun vadede de kente en çok değer getiren olgulara yoğunlaştırmasını sağlar. Net bir vizyon teknoloji sağlayıcılarının pozisyonlamaya çalıştıkları ürünlere karşı bir denge oluşturmak yönünden tek etkili unsurdur. Böyle bir vizyondan yoksun olan kentler satıcıların çözümleri için canlı bir laboratuvar haline gelmiş ve ancak kopuk başarılar elde eden bir hale gelme riskini taşırlar.

Oyun değiştirici teknolojilerin en heyecan verici yönlerinden birisi yeni teknolojilerin yaratacağı etkilerin ne olacağını ve nasıl gerçekleşeceğini kimsenin bilmemesidir. Her ne kadar bir şeylerin olacağı herkes tarafından hissedilse de gerçek değişimler genellikle çok sayıda beklenmedik öge taşırlar. Bu nedenle Akıllı Şehirler sıra dışı bir şekilde «ya şöyle olursa» soruları sormaya cesaret edecek beyinlere ihtiyaç duyar. Ya sağlık hizmetlerindeki devrimler insanların ortalama 120 yaşına kadar yaşamasını sağlarsa? Ya elektrik depolamak için kullanılan enerji 100 kat daha etkili ve ucuz hale gelirse? Ya sürücüsüz otomobiller kimsenin kendi aracının sahibi olmayacağı bir etkiyi doğursa?

   Akıllı Şehir Yetkinlik Yapısı

Akıllı şehir yetkinlik yapısı

 


Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

Akıllı bir şehri başarılı bir şekilde inşa etmek için yedi yetkinlik boyutunda net bir strateji ve olgunluk gerekmektedir.

Veri1. Veri

Bir kenti akıllı yapan tek bir öge varsa o da verilerdir. Çeşitli veri kaynaklarının birleştirilmesi, kentin sürdürülebilirlik, ulaşım, sağlık ve güvenlik gibi toplumsal konulara çözüm geliştirilmesinde veriye dayalı, gerçekçi yaklaşımlardan yararlanmasına olanak verir. Bu verilerden daha iyi, daha akıllı ve veriye dayalı kararlar almak için yararlanılabilir. Kamusal alanlarda, ulaşım sistemlerinde, enerji şebekelerinde ve her türlü tüketici cihazlarında bulunan çok sayıda sensörden veri elde etme kabiliyeti ulaşım akışı, enerji akışı, kirlilik ve insan davranışları konusunda gerçek zamanlı görünüm elde edilmesini sağlar. Bu veri kaynaklarını akıllılık adaları oluşturacak şekilde birbirinden izole olarak kullanmak yetmez: Gerçek bir akıllı şehir ancak çeşitli kaynaklardan gelen ve geleneksel olarak birlikte kullanılmayan verilerin birleştirilmesiyle ortaya çıkacaktır.

Teknoloji

2. Teknoloji 

Son teknolojinin eseri açık enerji ve dijital bağlantı ağlarının varlığı Akıllı Şehirlerin temel altyapısını oluşturur. Enerji şebekelerinin iki yönlü olması, üretilen elektriği müşterilerin yakınında yer alan çok sayıda küçük ölçekli birime dağıtabilmesi gerekir. Dijital bağlantı ağlarının üç farklı biçimde olması gerekir:

(1)Sabit geniş bant ağları, gigabit bağlantıları kolaylaştırır; (2) Mobil geniş bant ağları, mobil cihaz kullanan insanlara her yerde internet bağlantısı sunan 4G ve 5G ağlar; (3)Nesnelerin İnterneti (IoT) ağları, düşük bant genişliği ve çok düşük enerji kullanımlı uzun mesafeli ağlar (kilometrelerce)

Ağlara ek olarak Akıllı Şehirler önemli miktarda sensör gerektirirler. Giderek artan şekilde, kamusal alanlarda kullanılan nesnelerin satıcıları ürünlerine çok amaçlı sensörler takacaktır. Kentin önündeki güçlük homojen bir mimari ortam oluşturmak için gerekli standartları ve protokolleri yönetmektir. Ancak sensörler tek başlarına yeterli değildir. Kentin bu sensörleri yönetmesi, veri alması ve işlemesi ve bu verileri uygulama program arayüzleri üzerinden akıllı çözümlere sunulması için olgun yazılımlı IoT platformuna ihtiyacı vardır. Akıllı Şehirlerin inşa edildiği temel altyapı hakkında Bölüm 6’da daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Beceriler ve Yetkinlikler3. Beceriler ve Yetkinlikler

“Akıllı çözümler insan davranışlarını değiştirmeyi hedeflediği için kentlerin insan davranışı mekanizmalarını anlayan uzmanlara ihtiyacı vardır.”

İnovasyon için oyun değiştirici teknolojilerin kullanılması kentte yeni beceriler ve yetkinlikler gerektirir. Bunlar özellikle veriler konusundadır. «veri bilimcisi» adı verilen meslek 21. yüzyılın mesleği olarak adlandırılmıştır ve Akıllı Şehirlerde bu meslek mensuplarına bolca ihtiyaç olacaktır. Daha da ötesi, akıllı çözümler insan davranışlarını değiştirmeyi hedeflediği için kentlerin insan davranışı mekanizmalarını ve değişen insan davranışlarını anlayan, örneğin oyunlaştırma gibi kavramlar kullanan uzmanlara ihtiyacı vardır. “Akıllı çözümler insan davranışlarını değiştirmeyi hedeflediği için kentlerin insan davranışı mekanizmalarını anlayan uzmanlara ihtiyacı vardır.

İnovasyon

4. İnovasyona ve Yeni Düşüncelere Açıklık

Akıllı şehrin yeni yaratıcı düşüncelere açık, deneyimlemeye ve hesaplanmış riskleri almaya istekli olması önemlidir. Bu, yönetimin farklı kısımları ile yönetim dışındaki paydaşlar arasında yeni türden işbirliklerinin denenmesini gerektirir. Ancak bu hesaplanmış riskleri alarak kentlerin neyin gerçekten işe yaradığını anlayabilirler. Akıllı Şehirlerin gelişim aşamasına gelindiğinde (heves kısmının ötesinde ama olgunlaşmanın çok öncesinde) yaklaşım geliştirmek ve öğrenmek için başarısızlıklar gereklidir.

İşletmeler5. İşletmeler ve Yetenek için Çekicilik

Güçlü ekosistemler ancak kentte doğru ortaklar bulunursa ortaya çıkabilir. Yaratıcılık, derin teknolojik uzmanlık ve hayata geçirebilme yeteneği yaşamsal bileşenlerdir. Akıllı Şehirlerin doğru yeteneği ve doğru şirketleri çekmeye odaklanmaları gerekir. Richard Florida, bunu dünyanın mega kentleri arasındaki «yetenek savaşı» olarak adlandırmaktadır. Ancak kentler yoğunlaşmalı ve bu savaşı kazanmalıdır. Kentin uzun vadeli ihtiyacına uygun olan türde yeteneğe odaklanmaları gerekir. Yetenek başka yeteneklerin yakınında bulunur. O halde hedefiniz kentinizi bir yetenek yuvası haline getirmek olmalıdır. Otomasyon ve robotik nedeniyle mevcut meslekler kaybolacaktır.
Emek piyasasının dönüşümü yeni işlerin ve işletmelerin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Kentler bu yatırımları ve kentin vizyonuna uygun mevcut şirketleri çekmek için aktif bir politika izlemelidir. Daha da ötesi, kentler başlangıç şirketlerinin büyüyüp serpilebileceği bir iklim yaratmalıdır. Bu da gereksiz ve üretkenliğe ket vuran düzenlemelerden kurtularak yeni ve akıllı çözümlerin önünün açılmasını gerektirir. Başlangıç şirketleri ofis alanı ve tesisler sunularak, mali teşvik yoluyla veya yeni akıllı çözümlerin temeli olarak «açık verileri» sunmak yoluyla kolaylaştırılabilir.

Ekosistemler

6. Kamusal-Özel Ekosistemler 

Akıllı Şehirler gerçekten yeni ve yaratıcı olan ve geleneksel çözümlerden ayrışan akıllı çözümleri ortaklaşa üretmek için kamu ve özel sektörlerin ekosistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir ekosistemde katılımcıların hiçbirisi açıkça üstünlük içinde değildir. Bunun yerince taraflar onlar için değer taşıyan bir sonuç elde etmek için birlikte çalışmaktadırlar. Ekosistem taraflardan hiç birisinin kendi başına hayata geçiremeyeceği yaratıcı yeni çözümler oluşturma gücüne sahiptir. Bu ekosistemlerde kamu yönetiminin rolü potansiyele sahip olan ancak yeterli yeni girişim bulunmayan alanları tespit etmek ve normalde birlikte çalışmayan tarafları bir araya getirerek ekosistemde buluşturmak için aktif rol oynamak olmalıdır.

Projeler ve Çözümleri

7. Projeler ve Çözümler

Kentler hem oyun değiştirici teknolojilere, hem de beşeri ve sosyal sermayeye yatırım yapmalıdırlar. Akıllı şehirler akıllı insanlar tarafından kullanılan akıllı altyapıya gereksinim duyar. Sürdürülebilir çözümler bulunması için teknoloji inovasyonların sosyal inovasyonlarla birleştirilmesi gerekir. Bu tür sosyal inovasyonların örnekleri yeni kolektifler, kendi kendini organize etme, ortak üretim ve paylaşım ekonomisidir. Akıllı şehir girişimleri tipik olarak sektörel, küçük ölçekli ve deneysel temelde başlarlar. Bu aşama öğrenmek, derinlikli çözümleri art arda geliştirmek için gereklidir. Ancak her bir küçük ölçekli girişim kopuk başarıların hızlı ve etkin biçimde ve çözümü değiştirmeden kent ölçeğine taşınmasına olanak veren ölçeklendirilebilir bir iş modeline oturmalıdır. Ölçeklendirilebilir iş modeline oturmayan girişimler muhtemeldir ki pilot aşamasından asla çıkamayacaklardır.