Trendler

Bu link altındaki bilgiler ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TRENDLER

Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0 “Teknolojideki Hızlı İlerlemeler Ekonomimizi ve Toplumu Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” raporuna göre:

 

Akıllı çözümler oyun değiştirici teknolojiler ve sosyal inovasyonla beslenir..

Trendler

             Kaynak : Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

EMEK PİYASASINDA DEĞİŞEN TRENDLER

Akıllı şehirlere ilişkin kritik konulardan birisi gittikçe artan otomasyon ve robotiğin, kol emeğinin yerini alacak şekilde kullanılması nedeniyle iş gücü piyasasında oyunun kurallarının değişmesidir.

Emek piyasasında oyunun kurallarının değişmesi temel bir kaygıdır. Oyun değiştirici teknolojiler nedeniyle çok sayıda mevcut iş yok olmakta ve sonuçta (geçici) işsizlik ortaya çıkmaktadır. İstihdam edilirliklerini sürdürebilmeleri için pek çok kişinin 21. yüzyıl becerileriyle hızla yeniden eğitilmeleri gerekmektedir. Yeni işler yok olan eski işlerin yerini almak durumundadır. Kentin yenilenmeyi ve işe geri dönüşleri hızlandırarak bu geçişi mümkün olduğunca pürüzsüz hale getirmesi gerekmektedir. Bu dönüşümü yeterince hızlı gerçekleştiremeyen kentler giderek artan miktarda işsizle karşılaşacak, sosyal sıkıntılara yanıt vermek için yeteri kadar para bulunmayacaktır.

ETKİ

Emek piyasasında oyunun değişmesi iki temel sıkıntıyı beraberinde getirecektir:

1. İşsizlik

Otomasyonun ve robotiğin emek piyasasını etkileme hızı artmaktadır. Sonuç olarak mevcut işlerin ortadan yok olma hızı ve işsiz kalan insanların sayısı da artmaktadır. Eğer insanlar becerilerini değişen ortama uyumlu hale getirmezlerse ortaya büyük çapta yapısal işsizlik ortaya çıkacaktır.

2. Gelir eşitsizliği

İnsan emeğinin bilgisayarlaştırılmasının yararları esasen kurumsal girişimciler, daha yüksek verimliliğe kavuşacak bina sahipleri veya makine ve bilgisayarları kullananlar tarafından elde edilecektir. İnsan emeği daha az önemli bir etmen haline gelecek, bunun sonucunda ücretlerin yükseltilmesi yönündeki baskı azalacaktır. Sonuç olarak, telafi edici önlemler alınmazsa insanlar arasındaki eşitsizlikler daha da artabilecektir.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DEĞİŞEN OYUN

Emek piyasasında yaşanan doğrudan değişim en yüksek risk altındaki yaygın 20 mesleğin en düşük risk altındaki yaygın 20 meslekle karşılaştırılması üzerinden betimlenebilir:

İş gücü piyasasında değişen oyun

             Kaynak : Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0