Temel Sistemler ve Altyapı

Bu link altındaki bilgiler ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKILLI ŞEHİR TEMEL SİSTEMLERİ VE ALTYAPISI

Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0 “Teknolojideki Hızlı İlerlemeler Ekonomimizi ve Toplumu Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” raporuna göre:

 

 Bağlanabilirlik Ağları

Akıllı şehir çözümleri çeşitli düzeylerde dijital bağlanabilirlik gerektirmektedir: sabit genişbant, mobil genişbant, M2M / IoTağları ve iBeacon.Bağlanabilirlik Ağları

                             Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

IT Temel Altyapısı ve Yazılımı entegre etmek ve analiz etmek için gereklidir

IoT platformları Nesnelerin İnternetinin işlev göstermesini sağlayan yazılımlardır. Bunlar sensörlerden elde edilen verileri kullanır, bir araya getirerek bakış ve desteklenmiş zekâ oluşturur ve vaat edilen değer üretiminin ve desteklenmiş davranışın olası kılınmasını analiz ederler.

IoT platformu satıcıları kabiliyetlerine göre farklı mimari türleri sunmaktadırlar. Mekâna bağlı veya kamusal/özel bulut, farklı iletişim protokolleriyle entegrasyon, depolama ve Uygulama Programlama Arayüzleri (API) IoT kullanımına geçişlerde dikkate alınması gereken kısımlardan yalnızca birisidir. Aşağıdaki yapı IoT platformlarının karmaşıklığını anlamak için kılavuz görevi görür ve daha fazla bilgiyi ve ayrıca analitik, depolama ve altyapı yönünden kabiliyetleri tercih ettiğiniz teknoloji tedarikçisinden edinebilirsiniz.

Bağlanabilirlik Ağları

                            Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

Buradaki zorluk kapsayıcı ve yönetilmesi kolay bir çözüm olmasıdır.

Günümüzde cihazlar IoT platformları ile entegrasyon gerektiren özel iletişim protokolleri ile oluşturulmaktadır. IoT çözümünüzün ardındaki teknik orkestrasyonu anlamak bu yüzden önem taşımaktadır.

                          Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0Bağlanabilirlik Ağları