Temel Özellikler

Bu link altındaki bilgiler ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKILLI ŞEHİRLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Akıllı şehirlere dönüşüm sürecinin planlanması ve izlenmesine yönelik yaklaşımlar literatürde ve uygulamada mevcuttur. Bu yaklaşımlardan Cohen’in “Smart Cities Wheel (SCW)” metodolojisi ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen ‘Smart Cities Wheel’ (SCW) modeline göre akıllı şehirler 6 temel bileşenden oluşur.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplum Stratejisi raporunda da belirtildiği üzere akıllı şehirlerin özellikleri aşağıdaki gibidir.

  1. Ekonomik ve politik etkinliği arttırmak ve sosyal, kültürel ve kentsel gelişimin sağlanması için birbirleri ile iletişim halindeki altyapıları kullanmak,
  2. Kentlerde yeni iş olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi vasıtasıyla kentlerin sosyoekonomik gelişmişliğinin arttırmak,
  3. Farklı kesimlerdeki ve bölgelerdeki kent sakinlerinin sosyal içerme ile kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmasını sağlamak,
  4. Bilgi odaklı ve küreselleşen ekonomide nitelikli insan kaynağının kentlere çekilmesi ve yaratıcı kültür ortamını oluşturmak,
  5. Kentsel gelişimde sosyal sermayenin önemi ve kent sakinlerinin yeni teknolojileri öğrenmesi, benimsemesi ve vatandaşların yasayan laboratuvarlar gibi yapılar vasıtasıyla kentler için yeni çözümler üretimine katkıda bulunmasını sağlamak,
  6. Sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilirliği ve kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak.

 

Akıllı şehir oyuncuları haritası

            Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0 “Teknolojideki Hızlı İlerlemeler Ekonomimizi ve Toplumu Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” raporuna göre akıllı şehir yönetimi, geleneksel yönetim anlayışına kıyasla sadece hizmet sunan ve idare eden rolden, daha stratejik, ortam yaratan ve destekleyen bir anlayışa geçilmesini gerektirir. Akıllı şehirler, kullanıcı merkezlidir ve vatandaşlar kentsel kullanıcıların ana kategorisidir. Kentte yaşayanların yanı sıra, turistler, başka kentte yaşasa da çalışmak için o kente gelenler de kentin kullanıcıları arasında sayılır ve akıllı şehir yönetimlerinin kapsamı altındadır.