Kamu Teknoloji Platformu

KAMU TEKNOLOJİ PLATFORMU

Kamu Teknoloji Platformu, kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak, yenilikleri takip ederek teknoloji entegrasyonları gerçekleştirmek üzere 2013 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun temel amacı Türkiye’nin büyüme sürecinde,  teknolojinin rolünün  daha etkin kılınarak, teknoloji yatırımlarının yönlendirilmesi ve bu alanda  politikalar üretilmesidir. Faaliyet konularının temelinde ise e-devlet çalışmaları kapsamında veri paylaşımı, e-kimlik kartlarının geliştirilmesi ve akıllı şehirler konusunda üretilen içerik ve raporların ilgili kurumlar ile paylaşımı vardır.

Uzun vadeli bir inovasyon yolculuğu olarak görülen akıllı şehirlere dönüşüm hareketleri kapsamında Kamu Teknoloji Platformu, kamu kuruluşları ve ilgili bakanlıklar ile koordinasyonun sağlanması çerçevesinde planlama, koordinasyon, alt yapı, finansman, yasal çerçeve ve yetki konularında da görüşmeler yapılmakta olup,  İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalarımız ilerlemektedir. Kuruluş, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu tüm argümanları bu portal aracılığı ile herkesin hizmetine sunmayı amaçlamıştır. Akıllı şehirlere dönüşüm konusunda teknolojinin yanı sıra, dönüşüm için gerekli olan finansman modelleri, uluslararası standartların uygulanması, personel eğitimi, toplumsal entegrasyon, kamuoyunun bilgilendirilmesi, teknik dokümantasyon-içerik gibi konularda da kapsamlı kaynaklar bu portal aracılığıyla kullanıma açıldı.

Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için:

www.kamuteknolojiplatformu.org