Belediyeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi

HARİTA VE CBS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 AKILLI KENT HİZMETLERİ

izmir1

2

 Coğrafi Adres Bilgi Sistemi

İzmir 2 ve 3 Boyutlu Kent Rehberleri

Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi

İmar Bilgi Sistemi

Araç Takip Sistemi (ATS)

 Ulaşım Bilgi Sistemine Altlık Oluşturan Verilerin Panoramik Fotoğraflar Yardımıyla Sahadan Toplanması Ve Veri Tabanına Aktarılması

Akıllı Adres Bileşenleri ve

İzmir Kent Rehberleri

3

2004 yılında 10 mahalleyi kapsayan numarataj bilgileri ile yol orta çizgilerinin sayısal ortama aktarılması, sahadan toplanan ilçe, mahalle, bina, kapı numarası verilerinin bir veri tabanı oluşturacak şekilde düzenlenmesi ve bu verilerin güncelliğinin sağlanabilmesi için masaüstü yazılım oluşturma ve geliştirme çalışmalarıyla başlayan süreç;  2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren 21 ilçeyi de içine alan Adres Bilgi Sisteminin oluşturulması; ilçe sınırları, mahalle sınırları, bina ve bina numaraları, yol bilgileri ile önemli yer bileşenlerinin veri tabanına aktarılması ile sonuçlandırılmıştır. Söz konusu bu “Akıllı Adres” bileşenleri; Belediyemiz tüm çalışmalarında kullanılmakla birlikte kurumsal adresimizde hem personelimizin hem de vatandaşın hizmetine sunulan 2 ve 3 boyutlu Kent Rehberlerimizin de temel atlıklarından biridir.

Asıl hedeflerden birisi tekrarlı veri üretimine engel olmak ve adres karmaşasını gidermek olan sistemin teknik ve idari altyapısı “gerçek zamanlı” ve “ güncel” tutulan konuma dayalı akıllı adres verisini paylaşım ilkesine dayanmaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)” olarak adlandırılan ve tüm Türkiye için konumsal adres bileşenlerini tek bir veri tabanına aktarmayı amaçlayan ulusal projenin esin kaynağı, Belediyemizce başlatılan “Coğrafi Adres Bilgi Sistemi” çalışmasıdır.

4

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir sınırlarına dahil edilen 9 ilçe bilgileri de büyük oranda sisteme aktarılmış olup İzmir yetki alanındaki 30 ilçe verisi anlık olarak “Gerçek Zamanlı Harita Yayını” uygulamasından tüm personelimize, www.izmir.bel.tr adresinden 2 ve 3 boyutlu rehber olarak tüm vatandaşımıza  sunulmaktadır.Uygulama açıldığında veri tabanında kayıtlı bulunan en son ve güncel veriye ulaşılabilmektedir.

Sistemdeki mevcut bilgiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan 30 ilçedeki bin 1.294 mahalle/köy, 55.679 yol ve 164.594 yol fotoğrafı, 959.559 bina ve 2.027.626 bina fotoğrafı, 1.201.417 kapı numarası, 1.978.365 bağımsız bölüm ve 11.500 önemli yer verisinden oluşmaktadır. Adres verileri, ilçe belediyelerinde görevlendirilen Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü personelleri tarafından güncellenmektedir.

5

8

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; işyeri açma ve ruhsatlandırma işlerine esas belgelerden biri olan numarataj belgeleri ve krokilerinin elektronik ortamda veri tabanına bina ile ilişkilendirilerek kullanımı sağlanmıştır. Bu amaçla, numarataj belgeleri ve krokileri taranarak sisteme aktarılma işlemi 2013 yılından beri devam etmektedir.

9

10

2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Rehberlerde adres verilerinin gösterilmesinin yanında vatandaşlar adreslerine ilişkin bilgileri sistemde sorgulayarak bulundukları bölgenin kentsel dönüşüm alanı içerisinde olup olmadığını öğrenebilmektedir. Ayrıca uygulamalar üzerinden güncel imar planlarına ulaşılarak karışıklığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

11

Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet verebilmesi, müdürlüğün hizmet alanını oluşturan mezarlıkların parselasyon çalışmalarının yapılarak konumsal mezar yerlerinin sisteme aktarılması ve sözel bilgileri ile eşleştirilmesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların mezar yerlerini kolaylıkla bulabilmeleri için mezar yeri gösterir kroki çıktılarının alınabilmesi sağlanmıştır. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ile tespit edilen 5 mezarlık alanı için ihaleye işlemleri tamamlanarak 2013 yılında yüklenicisi ile çalışmalar başlamıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2016 yılı için İBB yetki alanındaki mezarlıklardan sisteme aktarılan mezarlık alanı sayısı 17’dir. Coğrafi Mezarlık Bilgi sistemi kapsamında yaklaşık 500.000 adet kabir ölçülmüş ve fotoğraflanmıştır.

13

 

14

 

15

İmar Bilgi Sistemi

Akıllı Plan Verileri

2007 yılında başlanan İmar Bilgi sistemi Projesi kapsamında yaklaşık olarak 2500 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftası ilgili belediyelerinden alınarak taratılmış, koordinatlandırılmış, vektörleştirilmiş ve akıllandırılarak veri tabanına aktarılmıştır.

Halen imar planlarının güncelleme çalışmalarına 21 ilçede tadilatlar ve revizyonlar şeklinde devam edilmektedir.

E-belediyeciliğin önemli hizmetlerinden biri olan bilgilendirme amaçlı “ plan kararı sorgula” uygulaması ile vatandaşlar mülkiyet verisi ve adres verisi kullanarak ya da istediği alanı tıklayarak 2 boyutlu kent rehberi üzerinden imar durumuna ilişkin bilgi alabilmektedirler.

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının akıllandırılarak çizimine yönelik hazırlanan  İzmircbs programının geliştirilmesi konusunda ilçe Belediyeleri’nin de önerilerini almak ve 2 boyutlu kent rehberinde kullanılan ”Plan kararı sorgula” uygulamasında vatandaşa güncel bilgiyi verebilmek adına son 6 yıldır birimimizce sürdürülen imar planlarının güncelleştirilmesi çalışmalarının kendi ilçe belediyelerince de yapılmasının sağlanması amacıyla ilçe belediyeleri ile görüşmeler devam etmektedir.

18

19

20

21

22

 

Araç Takip Sistemi (ATS)

2009 yılında başlatılan “Araç Takip Sistemi Projesi” kapsamında, müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu araç kitlerinin satın alınarak sisteme tanıtılması,  araçların izlenebilmesi için gerekli olan yetkilendirme işlemleri yapılmaktadır. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 1400 adet araçtan oluşan filo sisteme dahil edilmiştir.

23

24

Ulaşım Bilgi Sistemine Altlık Oluşturan Verilerin Panoramik Fotoğraflar Yardımıyla Sahadan Toplanması Ve CBSVT’ye İşlenmesi

26

27

Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nün Stratejik Planında yer alan 19 nolu Ulaşım Bilgi Sistemi Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi devam eden “Akıllı Yol” çalışmalarında;

  • Kısa yol analizlerinin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanında (CBSVT) bulunan tüm yol verilerine ait yön bilgisi, şerit sayısı, genişliği, trafik sinyalizasyon ve levha durumu, refüjlü/refüjsüz yol, çıkmaz yol gibi bir takım bilgilerin detaylandırılarak kayıt altında tutulması ve güncelliğinin sağlanması,
  • CBSVT’de bulunan Belediyemiz ulaşım ağına ait mevcut yol uzunluğu, aylık/yıllık asfalt/parke vb. döşeme maliyeti, belli bir bölgedeki asfalt/beton/parke cinsinden yol uzunluğu ve konumları, belli tarih aralığında açılan yollar gibi bir takım sorguların kolaylıkla yapılabileceği bir yol veri bankası oluşturulması,
  • Belediyemiz ulaşım ile ilgili birimlerinde tekrarlı üretimin engellenmesi, iş sürelerinin kısaltılarak verimliliğin artırılması,
  • Birçok girdisi olan ulaşım konusundaki karar verme süreçlerinden sağlıklı, etkili ve hızlı bir şekilde faydalanılması,
  • 360° panoramik fotoğraflar kullanılarak Belediyemiz teknik birimlerince gerçekleştirilen çalışmalarda uzunluk, yükseklik ölçme ve alan hesabı işlemlerinin yapılması,
  • Yola ait her türlü saha çalışmalarının azaltılıp maliyet ve zamandan tasarruf sağlanması hedeflenmiştir.

Saha ve büro çalışmaları devam eden projenin 2018 yılı başlarında hizmete sunulması öngörülmektedir.

30

Sahadan Toplanacak Veriler

32

 

-Yol Trafik Yönleri            -Yol Genişliği                   -Şerit Sayısı    

-Zemin Kaplaması            – Hız Sınırı                         -Trafik Levhaları

-Sinyalizasyon                    -Trafik Aynaları               – Kasisler Yaya Geçitleri   Şerit

-Ayırıcıları                     – Merdivenli Yol                 – Yaya Yolu

-Çıkmaz Yol             – Üst Geçitler       – Hemzemin Geçitler      -Otoparklar

Sistem sayesinde, özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi araçlara “en kısa yol analizi” yapma imkanı da sağlanacak, sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden bina yüksekliği, yol genişliği, rögarların yerleri, yol çalışması olan sokaklar, yollardaki trafik levhaları, engelliler için hayata geçirilen sarı şeritlerin konumları gibi önemli bilgileri eşzamanlı olarak görebilecek. Uzunluk ve yükseklik gibi basit ölçümlerin sahaya çıkmadan yapılabilecek olması sayesinde, resmi kurumlar tarafından da daha hızlı hizmet verilebilecek.  Sistem aynı zamanda hem tarihi ve kültürel mirasın kayıt altına alınacağı bir arşiv niteliği taşıyacak hem de İzmir’in görüntüsünün arşivlenmesine olanak tanıyarak kentteki değişimler izlenebilecektir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 AKILLI KENT HİZMETLERİ

İZMİR NET PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol alandaki iletişim ve koordinasyonda en gelişmiş teknolojileri kullanabilmek amacıyla başlattığı İzmirNET Projesi sayesinde, kenti dünyanın sayılı merkezleri arasına sokmayı hedefliyor. Proje, Türkiye’nin en büyük network ağları arasında yer alıyor ve kent içindeki MOBESE ve akıllı trafik sisteminin de temel alt yapısını oluşturuyor. Akıllı kentler geçisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yerel ağımızın kentin her bölgesine hızla yayılması konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup yapımı planlanan veya yapılan projelere network alt yapısı sunulmaktadır.Mevcut durumumuz;2000 km uzunluğunda fiber optik altyapısı, 1 Gbps’dan 10 Gbps’a kadar hız imkânı ve Işık hızında kesintisiz internet hizmeti sunulmaktadır.

40

41

WİZMİRNET ÜCERTSİZ WİFİ HİZMETİ

Sistem sayesinde sadece metropol alan içinde değil, Kiraz ve Bergama gibi yeni bağlanan ilçeler de dahil olmak üzere 30 ayrı noktada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, iskele, ve fuar alanı gibi yerlerde ücretsiz internet erişimi sağlanıyor.

Ahmet Adnan Saygun Snt. Mrk.,Gündoğdu Meydanı, Kültürpark, Konak Meydanı, Pasaport Aşık Veysel Rekrasyon Alanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Buca Hasan ağa Spor Kompleksi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ,Bostanlı Sahil ,Çamdibi Atatürk Parkı, Bornova Büyükpark ,Aliağa Demokrasi Meydanı, Bayındır Kanarya Parkı, Beragama Cumhuriyet Meydanı, Beydağ Meydanı, Çeşme Meydanı, Dikili Meydanı, Foça Meydanı, Güzelbahçe İskele, Karaburun Meydanı, Kemalpaşa 8 Eylül Parkı, Kınık Meydanı,Kiraz,Parkı, Menemen Meydanı ,Ödemiş 3 Eylül Teyyare Parkı,Seferihisar Kültür Merkezi ve Meydanı, Selçuk Ahmet Ferahlı Parkı,Tire Havuzlu Parkı,Urla Meydanı,Halkapınar Metro İstasyonu.

 

Comments

Comments are closed.