DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Katılım için ön başvuru sürecinde temel kriterler;

(1)inovasyon,

(2)tasarruf 

(3)fayda

(4)rekabetçilik

olarak belirlenmiştir.Şehirlerin sorunlarına çözüm olarak sunulan hizmette bu temel kriterler aranacaktır.

Başvuru sürecine kabul edilen şirketler, başvuru yaptıkları alanlarda global ölçekteki kuruluşlar ve firmalar  ile bir araya gelerek, yeni iş fırsatları oluşturabileceklerdir.

*Başvuruda bulunan firma çalışan sayısı en fazla 25 olmalıdır.