Akıllı Şehirlere Dönüşüm

akillisehirler_logo

Kamu Teknoloji Platformu; e-devlet çalışmaları kapsamında, veri paylaşımı konusunda kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütmüş, e-kimlik kartlarının geliştirilmesi-yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu süreçlerin ardından akıllı şehirler konusunda da pilot bir yatırım  projesi ve buna bağlı çeşitli eğitim ve konferanslar gerçekleştirmiştir.

4-5 Mayıs’ta 2016’da Ankara’da düzenlenen toplantı ile “Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” başlatılmıştır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu tüm argümanlar da  bu portal aracılığı ile kullanıma sunuldu. Akıl şehirlere dönüşüm, içerisinde bir çok süreci barındıran uzun vadeli bir inovasyon yolculuğudur. Yaşadığımız şehirlerin ideale yakın bir noktaya ulaşması için bu gelişim ve değişim sürecinin süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Akıllı şehirlere dönüşüm konusunda çok yönlü bir alt yapı oluşturuldu. Bu süreçte  teknolojinin yanı sıra, dönüşüm için gerekli olan finansman modelleri, uluslararası standartların uygulanması, personel eğitimi, toplumsal entegrasyon, kamuoyunun bilgilendirilmesi, teknik dokümantasyon-içerik gibi konularda da kapsamlı kaynakların kullanıma açıldı.

Kamu Desteği ve Koordinasyon

Kamu kuruluşları ve ilgili bakanlıklar ile koordinasyonun sağlanması çerçevesinde planlama, koordinasyon, alt yapı, finansman, yasal çerçeve ve yetki konularında da görüşmeler yapılmakta olup,  İçişler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalarımız ilerlemektedir.

Pilot Çalışma

Pilot akıllı şehir çalışması kapsamında , başkent Ankara’da kamu-özel sektör ortak yatırımı ile hayata geçirilen, pilot çalışmada 3 ana başlıkta 14 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürmektedir.Bu süreçte elde elde edilen deneyim, karşılaşılan zorluklar ve çözümlerden oluşan bilgi seti  tüm belediyelerimizin ilgili ekipleri ile paylaşılacaktır. Bu dönüşüm hareketinin diğer illerimizde de aktif hale gelmesi ve hız kazanması için gerekli alt yapılar belediyelerimize sağlanacaktır.

Veri Paylaşımı ve Kurumlar arası İşbirliği

Pilot çalışmanın temel amacı; projelerin başarısı için daha kapsamlı ve detaylı çalışmalar yürütülmesidir. Örneğin “Akıllı Kavşak” projesinin tam anlamıyla başarılı olması için kurumlar arası veri paylaşımı dolasıyla kurumlararası işbirliği şarttır. Kavşaklarda “Geçiş Üstünlüğü” başlığı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği sağlanmalı, ambulans, polis ve itfaiye araçlarının lokasyon bilgileri belediyeler ile paylaşılmalıdır.

Ortak Çalışma Kültürü ve Multidisipliner Bakış

Akıl şehirlerin en önemli başlıklarından bir tanesi de “Ortak Akıl”dır. Çalışmaları hayata geçirirken ilgili kişilerin fikir ve katkılarını alacak zemini oluşturmak , çok yönlü ve birlikte  çalışma kültürünü  inşa etmek çok önemlidir. Aksi takdirde gerekli kamuoyu desteği ve katılımcılığı sağlamak mümkün olmayabilir.

Kavramsal olarak  bir şehri gerçek anlamda  dönüşümünü sağlamak için  multidisipliner bir perspektife ihtiyaç vardır. Dijitalleşme projeleri ile birlikte, alt yapının oluşumu , kent estetiği, şehir planlama, sosyal projeler bir çok  disiplinin aynı anda  kullanılması başarıyı artıracaktır. Projelere hem paydaşların katılımının sağlanarak ortak çalışma kültürü ve ortak dilin oluşumu, hem de vatandaşların katılımının sağlanması önemlidir.