Akıllı Şehir Gelişim Aşamaları

 Bu link altındaki bilgiler ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKILLI ŞEHİR GELİŞİM AŞAMALARI

Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0 “Teknolojideki Hızlı İlerlemeler Ekonomimizi ve Toplumu Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” raporuna göre:

Akıllı şehirler bir gecede oluşmaz, yılların birikimiyle gelişir. Bu gelişim sürecinde kentler, erken olgunluk aşamalarından tam gelişkin olgunluk aşamalarına geçer. Mevcut olgunluk düzeyinin değerlendirilmesi ve istenilen olgunluk düzeyi için hedefler konulmasında olgunluk modelinden yararlanılır.

Aşağıda yer alan olgunluk modeli akıllı şehirler için dört gelişim aşamasını tanımlamaktadır: «başlangıç», «niyet», «bütünleşme», «dönüşmüş». Yetenek modelinde yer alan sekiz alanın her birisi için olgunluk modeli bu dört aşamada tipik özellikler tanımlar. Genel olarak, akıllı bir şehrin olgunluk düzeyi tüm alanlar için tek bir özel aşama şeklinde ifade edilemez. Öncelikle, sekiz alanın tamamı aynı olgunluk düzeyinde gelişmiş değildir. Çoğunlukla bazı alanlar daha fazla gelişirken diğerleri geride kalabilir. İkinci olarak, akıllı bir şehrin reel olgunluk seviyesi iki ardışık aşamanın, örneğin 1. aşama bazı özellikleri ile 2. aşamanın bazı özelliklerini birlikte taşıyabilir.

AKILLI ŞEHİR GELİŞİM AŞAMALARI 

        Kaynak: Deloitte Akıllı Şehirler- Bir Deloitte Bakış Açısı Sürüm 1.0

Akıllı şehir gelişim aşamaları

Akıllı şehir gelişim aşamaları

Akıllı şehir gelişim aşamaları